GNA Serveis Telematics, S.L. a través de la seva web 'GIRONA.NET' sol•licita a l’Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de GNA Serveis Telematics, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol•licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal demanada dels clients registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de GNA Serveis Telematics, S.L., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

GNA Serveis Telematics, S.L., a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de forma interna per donar a conèixer a l’Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L’Usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses del grup al que pertany GNA Serveis Telematics, S.L, així com a altres com les que conclogui acords de col•laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

GNA Serveis Telematics, S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l’Usuari navegui per la web site de GIRONA.NET. Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconeixin als Usuaris registrats desprès de que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’Usuari te la opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel•lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web GIRONA.NET, mitjançant comunicació escrita dirigida a GNA Serveis Telematics, S.L., C/Barcelona, 3, tercera, 17002 Girona (España), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció: info@gna.es.